มั่นใจ

Samsung Experience Service

rico-heat
40.57MB
ร้านค้าดาวน์โหลด 5 - 25
เวอร์ชั่น 4.1.01.47 8 เดือนที่ผ่านมา

คำอธิบายของ Samsung Experience Service

Samsung Experience Service는 삼성앱들의 삼성 계정 로그인과 삼성 클라우드를 통한 컨텐츠 공유 기능을 제공합니다.
삼성 갤럭시에 기본앱으로 설치 되어 사용자 인증을 지원하고 앱 업데이트를 통하여 최신 개인 정보 보호 설정이 적용되며,
삼성 앱과 삼성 제품을 연결하여 다양한 경험을 할 수 있습니다.
삼성 계정 설정은 설정 > 상단 프로필 아이콘을 통해 진입할 수 있습니다.
Samsung Experience Service가 업데이트 되지 않거나 비활성화 되면, 삼성 앱들이 제대로 동작되지 않을 수 있습니다
#삼성 익스피리언스 서비스
ver.4.2 주요 수정사항
-. 삼성 계정 : 유럽과 한국 사용자의 삼성 계정 가입과 로그인 사용성 개선
서비스 제공을 위해 다음과 같은 접근권한을 필요로 합니다. 선택적 접근권한의 경우 허용하지 않더라도 서비스의 기본 기능의 사용은 가능합니다.
[필수적 접근권한]
•SMS : 가입단계에서 인증 문자 발송, 인증 번호의 자동 입력과 PC 삼성 메시지앱에서 문자 수발신을 위해 사용
•전화 : 사용자가 로그인한 기기 확인을 위해 사용
•주소록 : 저장된 연락처의 친구 프로필을 업데이트하거나 수신인 리스트 선택시 사용
[선택적 접근권한]
•위치: 프로필의 집/회사(등) 위치 설정 및 관리를 위해 사용
•저장공간 : 기기에 사진, 동영상, 파일을 전송하거나 저장하기 위해 사용
•카메라 : 프로필 사진의 촬영을 위해 사용
기기의 OS 버전이 안드로이드 6.0미만인 경우, 접근권한에 대한 허용 여부 선택이 불가하므로 OS 업데이트 가능 여부를 확인 후 안드로이드 6.0이상으로 업데이트 하시기 바랍니다.
OS 업데이트 후 기존에 허용한 접근권한은 기기의 설정 > 애플리케이션 관리 메뉴를 통해 재설정 가능합니다.
----
개발자 연락처 :
02-2255-0114

ดูเพิ่มเติม

การให้คะแนนผู้ใช้ร้านค้าสำหรับ Samsung Experience Service

0
0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

ธงSamsung Experience Service

trusted ปักธง
ทำงานได้ดี 0
needs licence ปักธง
จำเป็นต้องมีlicense 0
fake ปักธง
แอปปลอม 0
virus ปักธง
ไวรัส 0
อวตารร้านค้า rico heat
ร้านค้าrico-heat 47.88k 9.65M

APK ข้อมูลเกี่ยวกับ Samsung Experience Service

เวอร์ชั่นAPK 4.1.01.47
เข้ากันได้ Android 7.0+ (Nougat)
นักพัฒนา Samsung Electronics Co., Ltd.
นโยบายความเป็นส่วนตัว https://account.samsung.com/membership/pp


ดาวน์โหลด Samsung Experience Service APK
ดาวน์โหลด